www.fragmat.si
slovensko english deutsch hrvatsko bosanski srpski makedonski
SLO GB D HR BIH SRB MAK
Ceniki Trženje Nasveti Kakovost Aktualno Dokumenti Kontakt
 
        Domov
  01 Skupina FRAGMAT
  02 Toplotne izolacije EPS
  03 Tehnični napotki za toplotne izolacije
  04 Drugi EPS proizvodi, XPS, kombi plošče
  05 Hidroizolacije - proizvodni program
  06 Hidroizolacije - aplikativne rešitve
  07 DEMIT fasadni sistem
  08 Embalaža
  09 Drugi proizvodi in dejavnosti
  10 Ploskovno ogrevanje
 
Skupina FRAGMAT v državah JV Evrope
 
 
NASVETI
Najpogostejša vprašanja - talno ogrevanje
 

1. Kaj je talno ogrevanje?
2. Kdaj se priporoča talno ogrevanje?
3. Kakšna je razlika med talnim in radiatorskim ogrevanjem?
4. Talno ogrevanje in njegove prednosti!
5. Kje je talno ogrevanje manj primerno?
6. Ali talni način ogrevanja varčuje z energijo?
7. Primerni načini za ogrevanje medija toplote
8. Kako reguliramo toploto pri talnem ogrevanju?
9. Kaj je SAMORAZLIVNI ESTRIH in zakaj je primeren za talno ogrevanje?
10. Prednosti samorazlivnih estrihov.
11. Ali talno ogrevanje povzroča pojav krčih žil?
12. Vrste FRAGMAT-ovih talnih plošč in njihov namen uporabe
13. Kakšni so primerni finalni sloji pri talnem ogrevanju?
14. Kakšne cevi so primerne za talno ogrevanje?
15. Kako se polagajo cevi?
16. Zakaj napeljava talnih cevi po armaturni mreži ni primerna?
17. Debelina estriha nad talnim ogrevanjem
18. Povpraševanje po izvajalcih in ponudbah za vse elemente talnega ogrevanja (sistemske plošče, cevi, razdelilci, mešalne enote ipd.)

1. Kaj je talno ogrevanje?

Za talno ogrevanje se novograditelji čedalje pogosteje odločajo, saj v primerjavi s klasičnim nudi varčevanje z energijo in ugodno počutje v bivalnih prostorih. Zgodovina talnega ogrevanja sega že v dobo Rimljanov, ko so javna kopališča ogrevali z vročim zrakom, speljanim skozi glinaste cevi v stenah in tleh (hypocaustum).

Talno gretje deluje po principu sevanja toplote iz tlaka (infra rdečih žarkov - radiacije). Ogrevalna površina je veliko večja, kot je to pri navadnih grelnih telesih, zato je lahko temperatura ogrevanih tal izredno nizka, največ 30 0C. Toplota prihaja v prostor do 80 odstotkov v obliki radiacije infrardečih žarkov (pri radiatorskem ogrevanju do 25 odstotkov), kar omogoča zelo dober približek idealno razporejenim temperaturnim plastem v bivalnem prostoru. Prihranki energije pri tovrstnem ogrevanju znašajo tudi do 15 odstotkov. To omogoča nizkotemperaturno gretje talne površine pa tudi ogrevalni efekt sevanja toplote, ki za enak občutek toplote v prostoru, dovoljuje za 1 do 2 0C nižjo temperaturo zraka.

Bivanje v prostorih s talnim ogrevanjem je bolj zdravo in prijetno. Pri radiatorskem ogrevanju je, zaradi vročega grelnega telesa in kroženje zraka – konvekcije, intenzivneje, kar povzroči večjo izsušitev vlage v prostoru in dvigovanje motečega prahu. Večja količina toplega zraka se zadržuje pri stropu, pri tleh pa ostaja mrzla plast, ki hladi noge. Vseh teh težav pri talnem ogrevanju ni. Za ljudi, ki imajo težave z alergijami in so bolj občutljivi na bivanjsko klimo, torej omogoča precej prijaznejše bivanje.

Razporeditev zračnih plasti po načinu ogrevanja:

A - IDEALNA razporeditev zračnih plasti (priporočila zdravstva).
B - TALNO OGREVANJE, zelo blizu idealni razporeditvi.
B1 - Radiatorsko, grelno telo na notranji steni (nizka temperatura pri nogah).
B2 - Radiatorsko, grelno telo na zunanji steni.
C - Gretje s klimatskimi napravami in kaloriferji (najbolj neprimerno).

2. Kdaj se priporoča talno ogrevanje?

Ker je tovrstno ogrevanje varčnejše od klasičnega, in ker ima veliko ugodnih učinkov na bivanjsko klimo, se ga vgrajuje v večino stanovanjskih novogradenj z ustreznim toplotnim ovojem. Še posebej je primeren za gradnjo nizkoenergijskih hiš. Ker so grelne cevi skrite v tlaku, se ga poslužujejo tudi v raznih salonih in reprezentančih prostorih.

3. Kakšna je razlika med talnim in radiatorskim ogrevanjem?

Pri klasičnem ogrevanju zrak zaradi vročega medija intenzivno kroži, večji del toplote pa se zadržuje v zgornjih plasteh prostora. Kar pomeni, da moramo, za razliko od talnega ogrevanja, v prostor dovajati več toplote, večina te pa se zaradi konvekcije zadržuje pri stropu. Za razliko od radiatorskega ogrevanja, kjer uporabljamo visokotemperaturni medij ogrevanja, gre v primeru talnega ogrevanja za precej varčnejši, nizkotemperaturni sistem ogrevanja, ki za delovanje porabi veliko manj energije.

Gibanje toplega zraka pri radiatorskem in talnem ogrevanju:

4. Talno ogrevanje in njegove prednosti

Hitra montaža in manjši stroški vgradnje napeljave
Kovine na trgu dosegajo visoke cene, kar vse bolj draži radiatorski način ogrevanja. Pri talnem gretju se topla voda pretaka skozi trpežne plastične cevi.
Manjša potrebna inštalirana moč naprav za ogrevanje
Zaradi velikega grelnega telesa, ki ga pri talnem ogrevanju predstavljajo celotna tla, se za ogrevanje uporablja nizkotemperaturni način ogrevanja vode.
Do 15 odstotkov nižji stroški ogrevanja
Tla predstavljajo veliko grelno telo, temperatura tega telesa je veliko manjša kot pri klasičnem načinu ogrevanja. Ker toplota prihaja v obliki radiacije, so temperaturne plasti v prostoru idealno razporejene, tako da je na ta način lahko zraku v prostoru dovedene veliko manj energije.
Primerno vlažen prostor
Na račun manj dovedene toplote v prostor in manjše cirkulacije preprečimo nepotrebno izsuševanje zraka, kar ugodno vpliva na dihala in kožo.
Boljši izkoristek prostora
Pri talnem ogrevanju dosežemo večji izkoristek uporabne površine, saj zaradi velike grelne površine tlaka ne potrebujemo zunanjih grelnih teles.
Izrazito manjše dvigovanje prahu
Gibanje zraka je počasnejše, zato je kroženje prahu v prostoru minimalno.

5. Kje je talno ogrevanje manj primerno?

Ker ima talno gretje veliko vztrajnost, se težje odziva na hitre temperaturne spremembe. Prostore z velikimi prostorninami, hiše z debelimi zidovi in slabo izolirane objekte s talnim ogrevanjem težje segrejemo na želeno temperaturo. Za takšne objekte je primernejše ogrevanje z visoko temperaturnimi kotli. Pravilno je torej, da odločitev za talno ogrevanje upoštevamo že v prvih fazah gradbenega projektiranja. Še vedno velja pravilo, da se talno ogrevanje vgrajuje v dobro izolirane objekte.

6. Ali talni način ogrevanja varčuje z energijo?

Začetna investicija v talno ogrevanje je v primerjavi z radiatorskim nekoliko višja, ki pa se s časom povrne. Ne smemo pozabiti tudi na ostale prednosti, ki jih nudi talno ogrevanje, vključno z manjšimi, za 15 odstotkov, stroški ogrevanja. Torej je tovrstna investicija, ki poleg ugodnega počutja in vpliva na zdravje nudi tudi varčevanje z energijo, upravičena iz več razlogov.

7. Primerni načini za ogrevanje medija toplote

Narava talnega ogrevanja je takšna, da zahteva nizkotemperaturni način ogrevanja vode. Zanj pridejo v poštev predvsem nizkotemperaturni kotli s hranilniki odvečne toplote, primerno pa je tudi ogrevanje s toplotno črpalko in solarnim sistemom.

8. Kako reguliramo toploto pri talnem ogrevanju?

Za čim bolj optimalen dovod toplote v prostore, je potrebna avtomatizirana oprema, ki uravnava regulacijo talnega ogrevanja. Način regulacije je odvisen od potreb objekta ter načina ogrevanja vode. Poznamo naslednje tipe regulacij:
- stalno temperaturno razlika in spreminjanje pretoka,
- spreminjanje temperaturne razlike z uporabo tri- ali štiripasovnega mešalnega ventila,
- stalni pretok ogrevalne vode in spreminjanje temperaturne razlike.

9. Kaj je SAMORAZLIVNI ESTRIH in zakaj je primeren za talno ogrevanje?

Tovrstni estrihi so narejeni na osnovi kalcijevih sulfatov. Posebna receptura omogoča lahkim estrihom dobro toplotno prevodnost, majhno lastno težo in majhne debeline. Zaradi enkratnih lastnosti (zadostujujejo majhne višine nanosa, visoka tlačna trdnost, dober prevodnik toplote) so še posebej primerni za izdelavo tlakov pri talnem ogrevanju. V podjetju FRAGMAT TIM smo za tovrstne estrihe razvili namenske izolacijske plošče STIROTAKER. Stiroporne plošče so prekrite z odbojnimi aluminijastimi folijami, ki še dodatno povečajo učinek sevanja toplote. Med drugim je na ravno ploščo z objemkami polaganje cevi lažje, hkrati pa dosegamo večjo efektivnost pri njihovi razporeditvi.

10. Prednosti samorazlivnih estrihov

Primerni so za talno ogrevanje (zelo dobra toplotna prevodnost in popolno oblivanje talnih cevi), poleg tega pa jih krasi še:
- hitra izvedba,
- majhna debelina talne konstrukcije - visoka tlačna in upogibna trdnost,
- enakomerna kakovost zaradi tovarniškega mešanja,
- racionalno polaganje, posledično je možna visoka zmogljivost polaganja, ker se zahteva le fino niveliranje (ima lastnosti tekočine),
- biološko neoporečnost,
- da se med vezanjem se ne krčijo,
- hitra pripravljenost za nadaljnjo obdelavo.

Tehnične lastnosti samorazlivnih estrihov:

Debelina nanosa nad cevjo

35 mm (običajni estrihi 45 mm)

Zrnavost

0-4 mm

Poraba

18 kg/m2/cm (običajni estrihi 20 kg/m2/cm)

Tlačna trdnost

20-30 N/mm2

Gostota materiala

2000 - 2200 kg/m3

Upogibna natezna trdnost

4-6 N/mm2

Pohodnost

cca 36 ur

Možnost ogrevanja

po 7-ih dneh

11. Ali talno ogrevanje povzroča pojav krčih žil?

Talno ogrevanje ne povzroča krčnih žil! Tovrstni način ogrevanja je primeren za vse dobro izolirane objekte. Dovoljena je majhna temperatura tal, ki ne sme presegati 27 oC. Maksimalni mejni toplotni tok tal tako znaša 100 W/m2. Če s takšnimi vrednostmi prostoru ne zagotovimo primerne temperature, je potrebno toploto dovajati prek dodatnih grelnih teles. Nikakor pa ne smemo preseči mejne vrednosti priporočene temperature tal - višje temperature namreč niso priporočljive zaradi zdravstvenih razlogov. Do nezdravih pogojev prihaja zaradi pregrevanja sistema, ki je lahko posledica nezadostne izolacije zunanjih sten, predimenzioniranega kotlovnega sistema in napačne regulacije cevnega sistema.

12. Vrste FRAGMAT-ovih talnih plošč in njihov namen uporabe

Talne plošče imajo več funkcij. Preprečujejo pronicanje cementnega mleka estriha v tlak, so kompatibilne s talnimi cevmi (železna armatura povzroča oksidacijo cevi in njihovo razjedanje - puščanje cevi), reflektirajo toploto v prostor, so dobro zvočno in toplotno izolativne, zelo enostavne za vgradnjo ter omogočajo hitro in optimalno napeljavo cevnega sistema.

STIROTERMAL SILENT - plošča proti udarnemu zvoku
Plošče s svojo obliko omogočajo enostavno vgradnjo cevi, so dober toplotni in zelo dober izolator udarnega zvoka. Uporabljamo jih za izvedbo talnega ogrevanja v stanovanjskih in poslovnih prostorih z normalno tlačno obremenitvijo.
Tehnične lastnosti: debelina 3,3 cm osnova + 2,5 cm čep, velikost 75 x 105cm (0,7875 m2)

STIROTEREMAL HARD - plošča z višjo tlačno trdnostjo
Plošča je primerna za vgradnjo v prostore z večjimi obremenitvami (garaže, avtosalone, parkire hiše, industrijske hale ipd.)
Tehnične lastnosti: debelina 3,3 cm osnova + 2,5 cm čep, velikost 75 x 105 cm (0,7875 m2)

STIROTERMAL ADAPT - za tlake z omejeno višino
Izvedba z nižjimi čepi (zvezdaste oblike). Uporablja se za tlake, kjer je skupna višina tlaka omejena.
Tehnične lastnosti: debelina 1,5 cm osnova + 2,1 cm čep, velikost 7 x 105cm (0,7 m2)

TERMAL PSF
Plošča s čepi za talno ogrevanje iz trde PSF folije, brez izolacije. Polaga se na toplotno izolacijo ali neposredno na betonsko ploščo.
Tehnične lastnosti: debelina 2 cm čep, velikost 80x125cm (1 m2)

STIROTAKER - plošče za samorazlivne estrihe
Stiroporna plošča je kombinirana z aluminij-polietilensko folijo, ki deluje tako, da odbija sevanje toplote proti prostoru. S to ploščo lahko dosegamo nižje višine estrihov, zato jo še posebej primerna za samorazlivne estrihe. Obstaja v treh različicah; STRIROTAKER R v roli (skupaj 12 m2 neto), STIROTAKER K, oblikovana kot dve povezani plošči (skupaj 2.50m2), plošča s preklopom ter posamezna plošča STIROTAKER P (skupaj 1.25 m2 neto).

13. Kakšni so primerni finalni sloji pri talnem ogrevanju?

Za vgradnjo v finalni sloj niso primerni materiali z visoko toplotno upornostjo. Če bi bila toplotna upornost materiala večja od 0,15 m2K/W, bi namreč preveč zavirala toplotni tok skozi tla in tako onemogočala dvig temperature v prostoru na želeno vrednost. Potreben bi bil dvig temperature vode v ceveh, kar pa za talni sistem ogrevanja ni priporočljivo. Zato je nujno, da primeren finalni sloj izberemo že v fazi projektiranja. Od njega je odvisna gostota polaganja cevi, vrsta cevi in višina temperature ogrevane vode. Za sistem talnega ogrevanja so torej primerni finalni sloji z majhnim toplotnim uporom. V poštev pridejo PVC obloge, keramične ploščice, topli pod, tankoslojni večplastni parket ipd., neprimerni pa so masivni parketi.

14. Kakšne cevi so primerne za talno ogrevanje?

V podjetju FRAGMAT TIM smo prodajni zastopniki kakovostnih cevi HEWING PE-Xc, izdelanih iz fizikalno zamreženega polietilena.
Prednosti cevi HEWING PE-Xc:
- so izredno trajne in trpežne; testi opravljeni pri veliki tlačni in toplotni obremenitv kažejo, da njihova uporabnost presega 50 let,
- odporne so proti kislosti in ne reagirajo s snovmi, ki so raztopljene v vodi (sredstva proti zmrzovanju, rjavenje, čistila…),
- imajo zaščitno prevleko proti vdoru kisika v sistem.

15. Kako se polagajo cevi?

Izvedba položenih cevi je odvisna od karakteristike ogrevanega prostora. Za najbolj optimalno izvedbo se odloči projektant pri izračunu in dimenzioniranju strojnih inštalacij. V praksi velja tudi normativ, ki predvideva 7 m cevi / m2. Obstaja tudi pravilo, ki določa, da se cevi zgoščuje proti hladnim stenam in najbolj frekventnim površinam v prostoru. Priporoča se cevi z dolgo življenjsko dobo, kot so npr. cevi nemškega proizvajalca HEWING, ki spada v sam vrh - cevi iz zamreženega polietilena.


Obstaja več vrst polaganj cevi, način je odvisen od zahtev bivanjskega prostora:

16. Zakaj napeljava talnih cevi po armaturni mreži ni primerna?

Takšen način vgrajevanja talnega ogrevanja se ne priporoča. Armatura namreč povzroča oksidacijo talnih cevi in njihovo razpadanje, kar lahko privede do puščanja vode v tlaku.

Vezanje talnih cevi neposredno na armaturno mrežo se prav zaradi neugodnega stika polietilenskih cevi z jekleno armaturo opušča, saj smo Slovenci znani po tem, da gradimo hiše za več generacij. Sistemske plošče, kot so STIROTERMAL SILENT, poleg tega da sistemu talnega ogrevanja omogočajo dolgo življenjsko dobo, nudijo še dobro izolativnost proti tlom ter dušenje udarnega zvoka proti AB plošči in stenam.

17. Debelina estriha nad talnim ogrevanjem

Prevelike debeline estriha nad talnim ogrevanjem lahko povzročajo velike fazne zamike, kar pomeni da bomo lahko v prehodnih obdobjih, ko temperature zelo nihajo, potrebovali veliko časa, da se tlak segreje ali ohladi. Optimalno temperirani prostori zahtevajo odziven tlak, ki mora imeti ustrezno toplotno kapaciteto, da ne prihaja do omenjenih težav.

Za stanovanjske površine mora najmanjša debelina estriha nad temenom cevi talnega ogrevanja po DIN 18560/2 znašati 40 mm.

Ker je tlak razlit tudi med čepi sistemske plošče, lahko rečemo, da povprečna debelina estriha med čepi (cca 1,5 cm – že odštet volumen cevi in čepov) ter nad čepi ( 4 cm po DIN 18560/2 ) znaša približno 5,5 cm, kar je neko povprečje za stanovanjske površine. Večje debeline estriha bi lahko že poslabšale odzivnost tlaka.

Sestava tlaka za stanovanjske površine je potem takem lahko sledeč:
- finalna obloga
- mikroarmiran estrih 4 cm nad čepi
- sistemska plošča STIROTERMAL SILENT 5,5 cm
- EPS 100, sloj stiroporja med inštalacijami, debelina odvisna od končne višine tlaka

Opozorilo: debeline tlaka določa projektant glede na namembnost površin!

18. Povpraševanje po izvajalcih in ponudbah za vse elemente talnega ogrevanja (sistemske plošče, cevi, razdelilci, mešalne enote ipd.)

Ponudbe za komplet sistem talnega ogrevanja: tehn.info@fragmat.si ( povprašajte tudi po izvajalcih)

 
Najpogostejša vprašanja - TOPLOTNE IZOLACIJE
Najpogostejša vprašanja - KONTAKTNE FASADE
Najpogostejša vprašanja - UDARNI ZVOK
Najpogostejša vprašanja - TALNO OGREVANJE
Najpogostejša vprašanja - LAHKI BETON
Najpogostejša vprašanja - HIDROIZOLACIJE
Najpogostejša vprašanja - ZELENE STREHE
Navodila za vgradnjo hidroizolacijskih trakov
Hidroizolacijski materiali in njihova uporaba
Prezentacije tehničnih aplikacij
Nasveti za projektante
Nizkoenergijske (NEH) in pasivne (PH) hiše
FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, Slovenija | T: +386 3 73 44 500 | F: +386 3 73 44 563 | E: tehn.info@fragmat.si FRAGMAT GROUP