Technikai támogatás

Keressen minket és válaszolunk a kérdéseire.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, HÍVJA MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSUNKAT

VAGY ÍRJON NEKÜNK E-MAILT

tehn.info@fragmat.si

A vállalatról // Minőség

A FRAGMAT csoport a felállított és certifikált irányítási rendszer irányelveivel összhangban működik, amelynek alapján az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok képezik. Az irányítási rendszer magába foglalja az ISO 45001:2018 szabvány követelményeit is, de fokozatosan az autóipar követelményeit is bevonjuk (IATF 16949:2016), hiszen az EPS és EPP termékeinkkel az autóipar egyre kiemelkedőbb szállítójává fejlődünk. A Fragmat csoport irányítási rendszere tartalmazza az összes, a termékeink és szolgáltatásaink minőségének biztosításához és a csoport, az előírt követelményekkel, jogszabályokkal és célokkal összhangban folytatott, sikeres ügyviteléhez szükséges tevékenységet, valamint elsősorban a vásárlóink, a munkavállalóink, a cégtulajdonosok és a környezet igényeinek kielégítésére irányul.

Az irányítási rendszerünk megfelelőségét és hatékonyságát folyamatosan vizsgáljuk, éspedig belső ellenőrzésekkel, a Szlovén Minőségügyi Intézet (SIQ) által végzett külső ellenőrzésekkel, valamint számos, a vásárlóink és egyéb ellenőrzési intézmények részéről végzett vizsgálattal, mint például ZAG Ljubljana, FIW München stb.

Certificates

Integrált irányítási rendszer politikája

Minőségi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági, valamint ügyviteli politika

Minőségi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági, valamint ügyviteli politika

A minőség, a környezetgazdálkodás, valamint a személyzet biztonsága és egészsége a Fragmat csoport irányítási rendszerének alkotóelemei. Stratégiai céljaink a cégtulajdonosok, a vásárlóink, a munkatársaink és a környezet igényeinek kielégítésére irányulnak. Biztosítani kívánjuk a társadalmak folyamatos fejlődését, hozzájárulni az energiafelhasználás csökkentéséhez, a lakókörnyezet javításához és a természet-megterhelés csökkentéséhez, valamint a munkahelyi biztonság biztosításával megőrizni munkatársaink egészségét. Tisztában vagyunk a társadalmi felelősségünkkel is, ezért az érvényben lévő jogszabályok, valamint az emberi jogok és a munkaviszonyok elveivel összhangban tevékenykedünk. Elköteleztük magunkat az üzleti és etikai magatartás legmagasabb szintű normák iránt.

Az irányítási rendszert az ISO 9001:2015 nemzetközi minőségi, ISO 14001:2015 környezetgazdálkodási és ISO 45001:2018 munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabványokkal összhangban állítottuk fel.

Alapvető elveink a következők:

Alapvető elveink a következők:

 • a vásárlók elégedettsége
  • olyan termékek és szolgáltatások biztosítása, amelyek megfelelnek a vásárlóink kívánságainak, valamint kielégítik, sőt túlszárnyalják az elvárásaikat
  • magatartásunk összhangban van a vásárlóink elvárásaival
 • a termékek és a szolgáltatások minősége
  • a termék, szolgáltatások és folyamatok minőségének kísérése és igazolása
  • célzott folyamatirányítás, valamint eredményességük és hatékonyságuk mérése
 • a jogszabályok és előírások betartása
  • a termékekkel kapcsolatos követelmények, a környezetvédelem,  a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó jogszabályok, valamint az elfogadott rendeletek tiszteletben tartása
  •  Az emberi jogok és a munkajog területére vonatkozó jogi követelmények, valamint a Fragmat csoport Üzleti magatartási kódex tiszteletben tartása
 • környezet-megterhelés csökkentése
  • a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése
   hatékony energia- és természeti erőforrások  felhasználás, gondos hulladékkezelés
  • a személyzet folyamatos képzése, akik magatartásukkal befolyásolják a minőséget, a környezetgazdálkodást, valamint   a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet,
 • képzettség, valamint  a személyzet biztonsága és egészsége
  • a személyzet folyamatos képzése, akik magatartásukkal  befolyásolják a minőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet,
  • biztonságos és kellemes munkakörnyezet biztosítása

A Fragmat csoportban megígérjük, hogy:

A Fragmat csoportban megígérjük, hogy:

 • teljesíteni fogjuk a vásárlóink, munkatársaink és a környezetünk elvárásait és igényeit,
 • teljesíteni fogjuk a törvény által előírt, valamint a minőségi, biztonsági, foglalkozás-egészségügyi és környezetvédelmi szabványok követelményeit ,
 • ösztönözni fogjuk az üzleti és etikus magatartást a társadalomban és a beszállítóinknál is, valamint szankcionálni a megadott mércék megszegését,
 • biztosítani fogjuk termékeink és szolgáltatásaink magasszintű minőségét, csökkenteni a környezetre hatott negatív hatásokat és megóvni munkatársaink egészségét,
 • hogy kísérni fogjuk a termékeink és szolgáltatásaink minőségét, valamint kimérni a tevékenységünk hatását a környezetre és a munkatársaink egészségére, majd a megállapítások alapján korrektív módon intézkedni,
 • a programok megfelelő tervezésével és megvalósításával a kockázatokat csökkenteni fogjuk az elfogadható szintre,
 • folyamatosan javítani fogjuk a vállalatunk eredményességét és működésének hatékonyságát, figyelembe véve az érdekelt felek szükségeit és igényeit, a megfelelő források biztosítását, valamint a törvényekkel és a szabályzatokkal összhangban,
 • hogy az elfogadott irányítási politika a nyilvánosság számára is elérhető lesz, és hogy a tartalmáról a munkavállalók, vevők, szállítók és egyéb, részünkre vagy a nevünkben dolgozó személyek is megfelelően tájékoztatva lesznek,
 • az elfogadott irányítási politikára mint a keret- és kivitelezendő célokra kell tekinteni,
 • valamint hogy azt tiszteletben fogja tartani, végrehajtani és fenntartani a csoport minden egyes tagja.

Üzleti magatartási kódex

A FRAGMAT TIM politikájában és napi üzleti gyakorlatában a jogszabályoknak megfelelő elveket és szabványokat, valamint az olyan kulcsfontosságú értékeket követi, mint az egészség és biztonság, az integritás, a társadalmi felelősségvállalás és a mások iránti tisztelet. Ezek az értékek képezik a FRAGMAT csoportirányítási politikájának alapját.

A FRAGMAT TIM Üzleti magatartási kódexe a helyes magatartás normáinak összessége és a FRAGMAT TIM összes alkalmazottjára és a vezetőségre is vonatkozik.

Célja, hogy az alkalmazottak és a vezetők számára útmutatást nyújtson a napi üzleti feladataik elvégzéséhez.
A FRAGMAT TIM-mel üzleti kapcsolatban álló valamennyi beszállítótól és alkalmazottaiktól is ugyanilyen magas szintű szakmai magatartást várunk el

Laboratórium

A FRAGMAT TIM-ben minőségi építési, szigetelő, csomagoló és egyéb termékeket gyártunk expandált polisztirénből (EPS), expandált polipropilénből (EPP) és bitumenes anyagokból. Ezt a termékek minőségének folyamatos ellenőrzésével és tulajdonságuk javításával érjük el. A vállalatunkban erre a célra két laboratórium működik, amelyben az EPS, EPP és a bitumenes termékek kutatásával foglalkoznak. A vizsgálati folyamatok felett végzett ellenőrzések megfelelőségét külső intézmények is ellenőrzik, mint például ZAG Ljubljana és FIW München.