Show menu

Integrált irányítási rendszer politikája

Minőségi, környezetvédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági, valamint ügyviteli politika

A minőség, a környezetgazdálkodás, valamint a személyzet biztonsága és egészsége a Fragmat csoport irányítási rendszerének alkotóelemei. Stratégiai céljaink a cégtulajdonosok, a vásárlóink, a munkatársaink és a környezet igényeinek kielégítésére irányulnak.  Biztosítani kívánjuk a társadalmak folyamatos fejlődését, hozzájárulni az energiafelhasználás csökkentéséhez, a lakókörnyezet javításához és a természet-megterhelés csökkentéséhez, valamint a munkahelyi biztonság biztosításával megőrizni munkatársaink egészségét.  Tisztában vagyunk a társadalmi felelősségünkkel is, ezért az érvényben lévő jogszabályok, valamint az emberi jogok és a munkaviszonyok elveivel összhangban tevékenykedünk. Elköteleztük magunkat  az üzleti és etikai magatartás legmagasabb szintű normák iránt. 

Az irányítási rendszert az ISO 9001:2015 nemzetközi minőségi, ISO 14001:2015 környezetgazdálkodási és ISO 45001:2018  munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szabványokkal összhangban állítottuk fel.

Alapvető elveink a következők:

 • a vásárlók elégedettsége
  • olyan termékek és szolgáltatások biztosítása, amelyek megfelelnek a vásárlóink kívánságainak, valamint kielégítik, sőt túlszárnyalják az elvárásaikat 
  • magatartásunk összhangban van a vásárlóink elvárásaival 
 • a termékek és a szolgáltatások minősége
  • a termék, szolgáltatások és folyamatok minőségének kísérése és igazolása 
  • célzott folyamatirányítás, valamint eredményességük és hatékonyságuk mérése 
 • a jogszabályok és előírások betartása 
  • a termékekkel kapcsolatos követelmények, a környezetvédelem,  a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó jogszabályok, valamint az elfogadott rendeletek tiszteletben tartása 
  • Az emberi jogok és a munkajog területére vonatkozó jogi követelmények, valamint a Fragmat csoport Üzleti magatartási kódex tiszteletben tartása 
 • környezet-megterhelés csökkentése 
  • a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése 
  • hatékony energia- és természeti erőforrások  felhasználás, gondos hulladékkezelés  
  • a személyzet folyamatos képzése, akik magatartásukkal befolyásolják a minőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, 
 • képzettség, valamint  a személyzet biztonsága és egészsége 
  • a személyzet folyamatos képzése, akik magatartásukkal befolyásolják a minőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, 
  • biztonságos és kellemes munkakörnyezet biztosítása 

A Fragmat csoportban megígérjük, hogy:

 • teljesíteni fogjuk a vásárlóink, munkatársaink és a környezetünk elvárásait és igényeit, 
 • teljesíteni fogjuk a törvény által előírt, valamint a minőségi, biztonsági, foglalkozás-egészségügyi és környezetvédelmi szabványok követelményeit ,
 • ösztönözni fogjuk az üzleti és etikus magatartást a társadalomban és a beszállítóinknál is, valamint szankcionálni a megadott mércék megszegését, 
 • biztosítani fogjuk termékeink és szolgáltatásaink magasszintű minőségét, csökkenteni a környezetre hatott negatív hatásokat és megóvni munkatársaink egészségét, 
 • hogy kísérni fogjuk a termékeink és szolgáltatásaink minőségét, valamint kimérni a tevékenységünk hatását a környezetre és a munkatársaink egészségére, majd a megállapítások alapján korrektív módon intézkedni,  
 • a programok megfelelő tervezésével és megvalósításával a kockázatokat csökkenteni fogjuk az elfogadható szintre, 
 • folyamatosan javítani fogjuk a vállalatunk eredményességét és működésének hatékonyságát, figyelembe véve az érdekelt felek szükségeit és igényeit, a megfelelő források biztosítását, valamint a törvényekkel és a szabályzatokkal összhangban, 
 • hogy az elfogadott irányítási politika a nyilvánosság számára is elérhető lesz, és hogy a tartalmáról a munkavállalók, vevők, szállítók és egyéb, részünkre vagy a nevünkben dolgozó személyek is megfelelően tájékoztatva lesznek, 
 • az elfogadott irányítási politikára mint a keret- és kivitelezendő célokra  kell tekinteni, valamint hogy azt tiszteletben fogja tartani, végrehajtani és fenntartani a csoport minden egyes tagja. 
AZ ÖN PARTNERE
FRAGMAT márka, a minőség és a hagyomány fogalma.
További információ
HAGYOMÁNY
Az új programok és technológiák fejlesztésével sikeres márkaneveket hoztunk létre.
További információ
MINŐSÉG
A felállított irányelvekkel és certifikált irányitási rendszerrel összhangban működünk.
További információ
KÖRNYEZET
Célunk a jogszabályi követelmények kezelése és a környezetre gyakorolt hatásaink csökkentése.
További információ