Show menu

FRAGMAT TIM PRIDOBIL CERTIFIKAT KEYMARK

6. 5. 2020

Keymark je prostovoljna evropska oznaka kakovosti za proizvode in storitve, ki dokazuje skladnost z evropskimi standardi.

Evropski organizaciji za standardizacijo CEN in CENELEC so na priporočilo Evropskega sveta za izboljšanje zaščite potrošnikov ustvarili nov postopek za označevanje  izdelkov imenovan Keymark.

Gre za proces v katerem se preizkuša in certificira izdelek skladno z usklajenimi evropskimi standardi kakovosti, ki jih potrdi neodvisna  inštitucija. Medtem ko oznaka CE vsebuje le zakonsko minimalne standarde, Keymark nudi potrošniku veliko večjo varnost. 

Pri izdelkih, ki so označeni s Keymark znakom so potrošniki  torej dodatno zavarovani. Izdelki so podvrženi  kontroli proizvodnje proizvajalca, standarda  EN ISO 9001 ter s tem izpolnjujejo najvišje zahteve glede varnosti, zdravja in varstva okolja.

Kako smo pridobili certifikat KEYMARK?

Certificiranje vključuje tri  korake:

1. Vloga za potrjevanje

Keymark certifikat smo želeli pridobiti  za svoje izdelke, zato smo predložili vlogo za certificiranje na pooblaščen certifikacijski organ.

2. Inšpekcijski pregled in preskus začetnega tipa (ITT)

Certifikacijski organ je opravil začetni pregled tovarniškega nadzora proizvodnje (FPC) ob upoštevanju elementov mednarodnega standarda EN ISO 9001 in hkrati vključil še jemanje vzorcev proizvodov. Vzorce so preverili preizkusni laboratoriji v skladu z veljavnimi evropskimi standardi.

3. Dodelitev certifikata KEYMARK

Pregled tovarniškega nadzora in laboratorijskega preizkusa artiklov sta potrdila skladnost našega poslovanja z veljavnim evropskim standardom, zato nam je certifikacijski organ izdal certifikat za izdelek. Letno smo podvrženi dvema pregledoma.

FRAGMAT TIM je šel skozi celoten proces pridobivanja tega certifikata in s pridobitvijo le-tega dokazal, da resnično ponuja dodano vrednost svojim poslovnim partnerjem, skrbi za potrošnika, skrbi za okolje, izboljšuje podoba podjetja do vseh poslovnih subjektov in ne nazadanje pridobiva tudi večje prodajne možnosti na domačem in tujem trgu.

V svojem proizvodnem programu  Fragmat ponuja torej dva izdelka z oznako Keymark: FRAGMAT EPS F in FRAGMAT EPS F 039.

VAŠ PARTNER
Blagovna znamka FRAGMAT, pojem kakovosti in tradicije.
Več informacij
TRADICIJA
Z razvojem novih programov in novih tehnologij smo zgradili uspešne blagovne znamke.
Več informacij
KAKOVOST
Delujemo v skladu s smernicami vzpostavljenega in certificiranega sistema vodenja.
Več informacij
OKOLJE
Usmerjeni smo v obvladovanje zakonodajnih zahtev ter zmanjševanje naših vplivov na okolje.
Več informacij